skip to Main Content

Dr John Philip se graf en die besproeiingstonnel

12
9
10
11

Dr John Philip, hoof van die Londonse Sendinggenootskap in Suid-Afrika, het Hankey gestig met die doel om mielies en koring vir die sendingstasie by Bethelsdorp te verbou, asook om evangelisasiewerk in die omgewing te doen.  Hy is in 1851 op Hankey oorlede en ook daar begrawe. Sy graf is agter die ou “Philip Manse”, langs die spoorlyn geleë .

Hankey het gedurende 1841 ernstige watertekorte gehad.  Die Gamtoosrivier was vol, maar dit was ‘n probleem  om die water by die landerye te kry.  William Philip, seun van dr John Philip, het besluit om ‘n tonnel deur die kranse bokant die rivier na die landerye te maak.

In 1843 het hy en sy span werkers, wat dag- en nagskof gewerk het, begin om gelyktydig aan beide kante van die rots te begin grawe.  Die werk is met koevoette, pikke, grawe, kruiwaens, hamers en beitels gedoen.  Die los grond en klippe is met die hand verwyder.  Binne ‘n jaar is die tonnel van 228 meter lank voltooi.  Die hoogte was 1.86 meter en die breedte 1,23 meter.  William se opmetings was so sekuur dat die twee spanne werkers na vyftien maande op 13 Augustus 1844 in die middel van die rots waardeur hulle gekap en gegrawe het, bymekaar  uitgekom het.

Die tonnel is as ‘n nasionale monument verklaar.  Dit is nie langer in gebruik nie, maar kan nog deur die publiek besoek word.

Back To Top